2002-11-16 Velíz
  ( strana  1  2  3  4 )

Na startovní místo akce v obci Hředle u Zdic dorazil jako první Venca. Iniciativně zajistil vyjímečné prodloužení zavírací hodiny v místním konzumu, aby si opozdilci mohli doplnit své zásoby jídla. Druhé vozidlo těsně před Hředlemi nabralo již omdlévající poutníky ze Zdic.

Janina jízda z Plzně byla na konci zpestřena Bývalým Virtuálem, který pojal cestu na akci jako jedno velké vlakové show.

Je určitá naděje, že své zážitky z jízdy mezinárodními rychlíky i místními lokálkami jednou v daleké budoucnosti ...

.. až se definitivně vynoří ze svých děsivých a mátožných tunel svěří i ostatním gymplům. V současnosti můžeme pouze hádat z jeho zářících očí, že i cesta na akci byla nádherným dobrodružstvím

Jen s malým zpožděním dorazila i osádka posledního vozu. Naše radost ze shledání nebrala konců.

Seznámili jsme se s podrobnostmi dávných historických dějů, v jejichž stopách jsme měli kráčet.

Janin Honzík, gympLLí čekatel, vytvořil pro každého účastníka akce nádherné umělecky zdobené desky barevně skvěle odrážející tlumenou podzimní barevnost naší výpravy.

Desky skrývaly historický poklad - Dějiny Velízu od Šášně Osudové. Jenom rozbor věnování práce by zasloužil samostatné bádání.


Po nezbytném a tradičním skupinovém fotu jsme se vydali na cestu směr památný Velíz

Cesta nás vedla krásnými místy plnými překvapení ...

obytné domky z topného dříví, ladem ležící rašeliniště ..

.. v mlhách se ztrácející pahorky.Po krátkém civilizovaném úseku nastala divočina.


Rozpadající se lávky, bahnitá koryta divokých potoků, husté pralesní porosty.

V lese nebylo slyšet ptáčka živáčka, jen zlověstný tlukot naznačoval možnou přítomnost člověka nebo datla.Irena chvíli létala
 
  ( strana  1  2  3  4 )