2003-05-31 Šárka
  ( strana  1  2  3 )

Start naší vědecko-historické výpravy Po stopách historické role bájné Šárky a Ctirada na pozdější gymplí vývoj byl pod McDonaldem na konečné tramvají. Hned úvod byl poznamenán nepředpokládanou komplikací - tramvaje měly výluku a účastníci akce se museli dopravit na místo srazu náhradními prostředky. Přesto se celá výprava sešla včas.

Největší radost nám hned na začátku udělala Larissa - přinesla totiž již oplakávanou gymplí vlajku!





Po úvodní registraci ...

... nezbytné akademické čtvrthodince ...

.. kterou bohužel nikdo další nevyužil ...

..., jsme vyrazili jarně romantickou přírodou ...

...vstříc úkolům, které jsme si odvážně předsevzdali.




Výškový bod Žabák (to je ten kde se Dáda učil horolezit) nás odměnil ...

..krásnou vyhlídkou na panorama rodné Prahy 6.

Rozechvěni jsme začali plnit hlavní úkol akce - pomazání a následný rozptyl popele dětství neznámého gympla.

S pohnutím jsme vzpomněli obětavého ale až chorobně plachého Cingra, který zajistil popel ale místo ptýlení zůstal ponořen do svých trubicozních tunel.

Janiny rituální medoviny se zmocnil Venca ale (vědom si vážnosti situace) celou láhev nevypil.

Pomazání a následný rozptyl jsme museli urychlit ...

...protože navzdory optimistickým předpovědím z Meteosatu ...
 
  ( strana  1  2  3 )