2003-11-08 Blanická Tykev
  ( strana  1  2  3  4  5  6  7 )

Přípravy na Blanickou Tykev zahlcovaly internet již od léta. Nic nebylo ponecháno náhodě. Dádův ambiciozní plán komplexních motorizovaných přesunů kombinovaný s Janinou precizní organizací zajistil akci mimořádný úspěch. Dokonce i meteorologové na poslední chvíli zrušili původně plánovaný setrvalý déšt.


Příjezdové trasy obou hlavních aut (Smíchov auto A, Dejvice auto B) se protly v prostoru i čase v Kondraci v 9:00.

Účastníci vybavení příslušnou spojovací technikou těsně před akcí obdrželi heslo dne:

Chocholy blanických rytířů jsou zalévány teplými slunečními paprsky.

Všeobecné nadšení a vítání bylo kaleno pouze avizovanou nepřítomností JC.

Ten se však ke zděšení všech přítomných vynořil z virtuálního oblaku právě v okamžiku, kdy ho Larissa zásadním způsobem poslala za jeho zradu na tyqí myšlence do p...

Za to se jí JC pokusil ztrestat přátelským zaškrcením. Larisse se nakonec podařilo ubránit a k dalšímu násilí už naštěstí nedošlo.

Dojeli jsme ještě pro Hanku do Louňovic, zanechali tam auto A a autem B jsme se vrátili zase zpět.Prohlédli jsme si vzácný kostel.


Jirka zapsal naší návštěvu do pamětní knihy. 
  ( strana  1  2  3  4  5  6  7 )