2011-05-21 Bezdýz
  ( strana  1  2  3 )

Na Bezdýz p°ijely t°i skupiny gympl¨: Ŕty°Ŕlennß a dvý jednoŔlennÚ. Bohu×el Achiles s patou zabrßnil ˙Ŕasti Janny, naopak se z mlhy virtuality vzßcný vyno°il JC. Cestou jsme poko°ili dvý mÝstnÝ velehory: Bezdýz a Borny - oba koppce bez kyslÝku i bez Üerp¨. Na Bezdýzu se kriticky projevila ne˙Ŕast Janny - recitace Mßchova Mßje dosti drhla, ale stý×ejnÝ a aktußlnÝ Ŕßst Po modrÚm blankytu jsme docela zvlßdli.
 
  ( strana  1  2  3 )