2014-10-18 Kuněticka hora
  ( strana  1  2  3  4 )

Na čtyřicátý směroplatný gympllí sraz byl ve znamení vlakové dopravy a keltských tradic. Sraz vlakové sekce byl na Hl.N, nevlaková sekce se přidala v Pardubicích. Krajinou plnou babího léta a dobré nálady jsme ušli 20 kilometrů.

Ranní mlhy na Modřanském nádraží

Hlavní nádraží

rychlík Košičan

v Pardubicích nás už očekával JC - přijel pidiautmo

a u piva jsme zastihli VČ - přijel kolmo

radost ze shledání neznala mezí


krátká porada kudy se vydáme

střed Pardubic nestihli před naším příjezdem dostavit. Ale snahu měli.


u muzea nás vítal omrzlý pračlověk Otzi

radnice

automatické Boží mlýny


konečně v dáli vidíme cíl našeho putování - Kunětickou horu

 
  ( strana  1  2  3  4 )